Punomoć i glasački listić za 32. Glavnu skupštinu CO