Priopćenje sa sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 17.4.2015.

U petak, 17. travnja 2015. godine, u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor razmatrao je Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe za 2014. godinu, Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu, Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2014. godinu, te s tim u svezi donio Odluku o davanju suglasnosti na Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu. Nadzorni odbor donio je i Odluku o sazivanju 41. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. te Odluku o imenovanju Marijana Kralja za člana Uprave CROATIA osiguranja d.d.