PRIOPĆENJE - Revidirani rezultati poslovanja Croatia osiguranja za 2015. godinu

Zagreb, 27. travnja 2016. – Croatia osiguranje d.d. objavljuje revidirane rezultate poslovanja za 2015. godinu. Detaljne rezultate pročitajte na sljedećoj poveznici: Financijski izvještaji

U 2015. godini grupa Croatia osiguranje ostvarila je zaračunatu bruto premiju u iznosu od 2,97 milijardi kuna što predstavlja rast od 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Na ključnom hrvatskom tržištu Croatia osiguranje, zajedno sa Croatia zdravstvenim osiguranjem, bilježi rast zaračunate premije od 80 milijuna kuna, što je 3,3 postotni rast. 

Nakon dugogodišnjeg trenda pada, stabiliziran je tržišni udio na  29 posto (rast od 0,3 postotna boda), pri čemu Croatia osiguranje grupa u segmentu neživotnih osiguranja i nadalje drži vodeću poziciju s 34,9 posto tržišnog udjela. U segmentu životnih osiguranja u 2015. CO je dostiglo 17,5 posto tržišnog udjela te ostvarilo gotovo četiri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta.

Stabilizacija tržišnog udjela u neživotnim i snažan rast u životnim osiguranjima rezultat su znatno veće tržišne orijentacije kompanije. Proveden je preustroj prodajnog dijela organizacije i pojačana prisutnost u kanalima i tržišnim segmentima u kojima je CO do sada bio slabije zastupljen. Redizajn postojećih i uvođenje novih proizvoda dijelom su ublažili posljedice pada cijena u segmentu auto odgovornosti. Croatia osiguranje nastavlja transformaciju, a naglasak u narednom razdoblju  je daljnji razvoj proizvoda i usluga kao i dostupnost postojećim i budućim klijentima. U prilog tome ide i činjenica da je već krajem 2015. godine udio zaposlenih u prodaji dostigao 63 posto. Treba podsjetiti da se u trenutku preuzimanja samo 23 posto zaposlenih izravno bavilo tržišnim aktivnostima. Osim u prodajnom dijelu, pomaci su napravljeni u procesu upravljanja štetama kao i uspješnoj centralizaciji poslovanja. Centralno upravljanje rizicima te nabavom dovelo je do znatnog povećanja učinkovitosti poslovanja i smanjenja troškova. Nastavljeno je ulaganje u informatičku infrastrukturu kako bi se automatizirali procesi, povećala produktivnost i kvaliteta upravljanja tvrtkom. Uspostavljen je jedinstveni standard rada za sve  članice Grupe te je osnovan odjel s ciljem strateške i operativne potpore društvima izvan Hrvatske.

Sve navedene mjere rezultirale su i pozitivnim trendom pada iznosa kombiniranog razmjera, kao najvažnijeg pokazatelja uspješnosti u segmentu neživotnih osiguranja. U  2015. godini, kombinirani razmjer bio je 104 posto, što, unatoč poboljšanju, ukazuje na potrebu daljnjeg rada na operativnoj učinkovitosti kompanije.

Analizirajući cjelogodišnje poslovanje, CO grupa je u 2015. godini ostvarila konsolidiranu neto dobit od 110 milijuna kuna, dok je u 2014. ostvaren gubitak od 465 milijuna kuna.

Tvrtka nastavlja s drugom fazom restrukturiranja u kojoj je naglasak na očuvanju i jačanju tržišne pozicije. Cilj je biti bliže klijentu daljnjim razvojem novih proizvoda, jačanjem prisutnosti u svim prodajnim kanalima i tržišnim segmentima.
Operativna izvrsnost u ostalim elementima poslovanja pridonijet će daljnjem smanjenju troškova.
Tržišno stabilna pozicija i troškovna učinkovitost preduvjet su dugoročne održivosti cijelog sustava Croatia osiguranja.

PDF verziju ovog Priopćenja preuzmite u nastavku.

Dokumenti za preuzimanje