Priopćenje o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno članku 201. stavku 1. točki 4. Zakona o osiguranju („Narodne novine“ 30/2015) obavještavamo Vas da je 11. svibnja 2017. godine CROATIA osiguranje d.d. zaprimilo Izjavu Centra za restrukturiranje i prodaju Republike Hrvatske o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. Mladena Blaževića s danom 10. svibnja 2017.  godine.


S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.