Priopćenje o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora i imenovanju člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Centar za restrukturiranje i prodaju dana 4. listopada 2018. dao je:

  • Izjavu o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. Mime Kurilić Janušić, te
  • Izjavu o imenovanju člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., kojom je Vlasta Pavličević imenovana na navedenu funkciju,

koje stupaju na snagu s danom davanja izjava.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.