Priopćenje - Izvještaj o poslovanju u prvom polugodištu 2016.

Croatia osiguranje i nadalje ima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu s ukupnim udjelom od 32,9 posto ili 0,4 posto više od ostvarenja u prethodnom izvještajnom razdoblju. 

Tržišni je lider u segmentu neživotnih osiguranja sa stabilnih 38,7 posto. I u životnim osiguranjima zadržana je liderska pozicija s ostvarenim tržišnim udjelom od 20,6 posto što je 1,2 postotna boda više nego u prvom polugodištu 2015. godine. U Hrvatskoj je ostvarena ukupna bruto zaračunata premija u iznosu od 1,6 milijardi kuna što je na razini prošlogodišnje. Bruto zaračunata premija na razini Grupe iznosi 1,8 milijardi kuna i jedan posto je veća od prošlogodišnje. U okviru Grupe, rast bilježi segment zdravstvenog osiguranja. Štetovni omjer neživotnih osiguranja na razini Grupe je 56,9 posto i 6,4 postotna boda je bolji od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine. Kombinirani omjer, kao ključni pokazatelj efikasnosti poslovanja, gotovo je šest postotnih bodova bolji od prošlogodišnjeg i iznosi 102,7.

U prvih šest mjeseci CO grupa ostvarila je dobit prije poreza u iznosu od 82 milijuna kuna, dok je u istom prošlogodišnjem razdoblju ostvarena dobit od 57 milijuna kuna što predstavlja rast od 44 posto. Neto dobit iznosi 62 milijuna kuna što je 55 posto više od ostvarenja u prvom polugodištu 2015. godine.

Vidljiv je učinak prve faze restrukturiranja koja je donijela pozitivne pomake u rezultatu. Nastavlja se transformacija tvrtke s ciljem dugoročne održivosti te očuvanja i jačanja tržišne pozicije. U 2016. godini pokrenut je niz projekata s ciljem razvoja proizvoda i usluga kao i povećanja dostupnosti postojećim i budućim klijentima. Nastavlja se optimalizacija procesa obrade šteta. Projekt razvoja organizacije ima cilj povećati vitalnost društva, a obuhvaća uspostavu sustava upravljanja radnim učinkom i planiranje karijere.