PRIOPĆENJE

Postupajući sukladno odredbi članka 363. stavak 4. ZTD-a, Uprava CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, daje

                                    PRIOPĆENJE

da je Kraš, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, Ravnice 48, podigao tužbu protiv CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, radi pobijanja odluke Glavne skupštine donijete na Glavnoj skupštini dana 08.07.2011. godine. Navedeni parnični predmet vodi se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl. br. P-5069/2011, a prvo ročište u navedenom postupku još nije zakazano.

CROATIA osiguranje d.d.