Priopćenje - presuda Trgovačkog suda u postupku tužitelja KRAŠ d.d. protiv CROATIA osiguranja d.d. - 26.09.2012.

Poštovani, postupajući sukladno odredbi članka čl.459. i čl. 363. stavak 4. ZTD-a, Uprava CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, objavljuje P R I O P Ć E N J E

Dana 03. listopada 2011. godine KRAŠ d.d, iz Zagreba, Ravnice 48, podigao je tužbu protiv CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22, radi pobijanja Odluke s 35. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. održane 07. srpnja 2011. godine. Navedeni parnični predmet vodio se na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl.br. P-5069/2011. Dana 13. travnja 2012. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je presudu kojom se odbija tužitelj s tužbenim zahtjevom.