Priopćenje o promjeni naziva, djelatnosti, temeljnog kapitala i Uprave društva CROATIA LEASING d.o.o.

Trgovački sud u Zagrebu donio je dana 2. travnja 2013. godine rješenje kojim se CROATIA LEASING d.o.o. za usluge, Zagreb, Savska cesta 41/XXII  upisuje u sudski registar s sljedećim podacima:

pod novim nazivom tvrtke - RAZNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41/XXII; skraćeno: RAZNE USLUGE d.o.o.

· s raznovrsnom djelatnošću a primjerice možemo navesti:

 • stručni poslovi prostornog uređenja,

  · projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina,

  · nadzor nad gradnjom,

  · posredovanje u prometu nekretnina,

  · kupnja i prodaja robe,

  · gradnja, održavanje i popravak brodova i čamaca

  · iznajmljivanje plovila

  · usluge informacijskog društva

  · skladištenja robe

  · djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu i dr.

  VAŽNO: (ne obavlja se više djelatnost leasinga)

 • · s temeljnim kapitalom u iznosu 6.553.000,00 kuna,

  · Upravom koja se sastoji od jednog člana – direktora, Zorana Šanguta, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno,

  Sve naprijed navedeno provedeno je u skladu s Odlukama osnivača društva, temeljem kojih društvo posluje po izlaznoj strategiji.