Prijava za sudjelovanje na 32. Glavnoj skupštini CO