Pokretanje pripremnih radnji za postupni prestanak poslovanja društva Croatia Lloyd d.d.

Sukladno najavljenoj optimizaciji poslovanja Grupe Croatia osiguranja te posebno s ciljem racionalizacije troškova i poslovnih procesa, kao i optimizacije alokacije kapitala unutar Grupe, Uprava Društva CROATIA osiguranja d.d., dana 29. svibnja 2014. godine donijela je Odluku kojom se pokreću pripremne radnje za postupni prestanak poslovanja društva Croatia Lloyd d.d., a sve u skladu s očekivanim i najavljenim organizacijskim promjenama unutar Grupe Croatia osiguranja.

Aktivnostima koje slijede, odnosno najavljenim organizacijskim promjenama Grupe, u cijelosti će se zadržati ekspertiza stručnih kadrova te dugogodišnje znanje, reputacija i iskustvo društva Croatia Lloyd d.d. Kako je riječ o tehničko pravnoj promjeni, klijenti Croatia Lloyda d.d. i dalje će dobivati istu, vjerujemo i unaprijeđenu razinu usluge.

Dokumenti za preuzimanje