Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je Uprava Društva usvojila Izvješće poslovodstva za 2017. godinu, Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu, Dopunske izvještaje propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, primila na znanje Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d., te je utvrdio prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.