Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 29. listopada 2019. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. primila je na znanje nerevidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 1.1. – 30.9.2019. godine. Financijski izvještaji objavljeni su na web stranicama Croatia osiguranja d.d., Zagrebačke burze i Hanfe.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.