Održana sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je Uprava Društva usvojila Izvješće poslovodstva za 2018. godinu, Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2018. godinu te Dopunske izvještaje propisane Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Donesena je i odluka Uprave o odobravanju izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) Croatia osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Uprava Društva primila je na znanje Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d. Donesena je i odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.