Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 21.3.2014.

U petak, 21. ožujka 2014. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor dao je suglasnosti na Odluku Uprave na koju sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.