Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 11.3.2014.

U utorak, 11. ožujka 2014. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku Uprave o sazivanju 39. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. i na Odluke na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.