Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 10.2.2014.

U ponedjeljak, 10. veljače  2014. godine održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke Uprave Društva na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.