Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 20.1.2014.

U ponedjeljak, 20. siječnja  2014. godine održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke Uprave Društva o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranja d.d.