Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Održana je korespondentna sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je dana 27. lipnja 2018. donesena odluka o davanju suglasnosti na Odluku o kupovini 100 posto udjela u društvima Central osiguranje d.d. i Testing Grupi u Bosni i Hercegovini.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.