Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Roberto Škopac. Na sjednici su razmatrani Izvješće poslovodstva za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini. Razmatrano je Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d. Donesena je odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. godini i utvrđen je prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.