Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 21. ožujka 2018. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru ADRIS, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj je dana suglasnost na Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017. godinu te na Odluku o sklapanju Ugovora o pripajanju društva CROATIA osiguranje kredita d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.