Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U petak, 28. srpnja 2017. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru ADRIS, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj su verificirani zapisnici Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d. te su razmotreni izvještaji o poslovanju I-VI 2017. godine.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.