Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 5. travnja 2017. godine, održana je korespondentna sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. kojom je dana prethodna suglasnost na sklapanje ugovora o pripajanju društva CROATIA zdravstveno osiguranje d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.