Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 21. prosinca 2016. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.  u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj su se razmatrali izvještaji o poslovanju, dana je suglasnost na plan poslovanja za 2017. godinu, usvojen je Strateški plan rada Interne revizije za razdoblje 2017.-2019. godine, kao i Godišnji plan rada Interne revizije za 2017. godinu. Kroz dopunu dnevnog reda Nadzorni odbor je dao prethodnu suglasnost na sklapanje ugovora o pripajanju Croatia Lloyd d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.