Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 2.2.2015.

U ponedjeljak, 02. veljače 2015. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija (elektronskim putem). 

Nadzorni odbor usvojio je predložene Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.