Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 24.6.2014.

U ponedjeljak, 23. lipnja 2014. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., putem konzultacija.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku na koju sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.