Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.5.2014.

U ponedjeljak, 26. svibnja 2014. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Croatia osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o izboru članova organa društava članica Grupe Croatia osiguranja d.d. te na Odluku Uprave o sazivanju 40. Glavne skupštine Croatia osiguranja d.d. Također, Nadzorni odbor dao je suglasnost i na Odluke Uprave na koje sukladno odredbama Statuta Društva Nadzorni odbor daje suglasnost.