Održana 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja d.d., u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s početkom u 12 sati s dnevnim redom kako je objavljeno u pozivu za 41. Glavnu skupštinu. Dnevni red objavljen je u Narodnim novinama br. 49 od 06.05.2015. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te na internetskim stranicama HINA-e.

Od ukupno 429.697 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 416.070 glasova/dionica, što predstavlja 96,83% temeljnog kapitala.

Usvojene su sljedeće odluke koje su bile na dnevnom redu 41. Glavne skupštine, u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu:

  1. Odluka o pokriću gubitka CROATIA osiguranja d.d. ostvarenog u 2014. godini
  2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.;
  3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
  4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Croatia osiguranja d.d.
  5. Odluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2015. godinu.