Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja

U srijedu, 23. lipnja 2010. godine, u prostorijamaGeneralne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornogodbora CROATIA osiguranja d.d.

Sve točke Dnevnog reda iz najave prihvaćene su odstrane Nadzornog odbora.