Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 24.10.2011.

U ponedjeljak, 24. listopada 2011. godine u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o opozivu i izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.