Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 14.06.2011.

Uutorak, 14. lipnja 2011. godine u prostorijama Generalne direkcije Croatiaosiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor dao jesuglasnost na Odluke o opozivu i izboru članova organa društava članica GrupeCROATIA osiguranje.