Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 18.05.2011.

U srijedu,18. svibnja 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranjad.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorniodbor primio je na znanje Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje I-III2011. godine.

Također,Nadzorni odbor primio je na znanje i Izvješća o radu unutarnje revizije i to zarazdoblje od 01.07. do 31.12.2010. godine i razdoblje od 01.01. do 31.03.2011.godine.

Nadzorniodbor dao je i suglasnost na Odluke o opozivu i izboru članova organa društavačlanica Grupe CROATIA osiguranje.