Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 20.4.2011.

U srijedu, 20. travnja 2011. godine, uprostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornogodbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku oupotrebi dobiti za 2010. godinu, koja će se podnijeti 35. Glavnoj skupštiniCROATIA osiguranja d.d. na usvajanje.

Nadzorni odbor usvojio je Poslovnik o raduNadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.