Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 11.04.2011.

U ponedjeljak, 11. travnja 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnjeizvješće o stanju Društva za 2010. godinu i Godišnje financijske izvještajeza  2010. godinu, te KonsolidiranoGodišnje izvješće Društva i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2010.godinu, uz Izvješće neovisnog revizora Društva, tvrtke BDO Croatia d.o.o. Također,Nadzorni odbor razmotrio je i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2010.godinu.

Nadzorniodbor primio je na znanje Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjimaglede nadzora obavljanog u 2010. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2010.godinu CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na prijedlogOdluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu, te jerazmotrio prijedlog Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenjaposlova u 2010. godini

Također,Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o opozivu i izboru članova organadruštava članica Grupe CROATIA osiguranje.

Uznavedeno Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnji upitnik Kodeksakorporativnog upravljanja za 2010. godinu, a raspravljao je i o revidiranomPoslovniku o radu Nadzornog odbora.

Sjednicu Nadzornog odbora vodio je predsjednikprof.dr.sc. Nikola Mijatović, uz prisustvo članova: gđa. Nataša Duspara,dipl.oec., dr. Gzim Redžepi, g. Josip Zaher, dipl.oec., g. Ante Obuljen,dipl.iur., g. Miroslav Hrašćanec. Također, prisutni su bili i predsjednikUprave CROATIA osiguranja d.d. g. Zdravko Zrinušić, dipl. oec. i članica Upravegđa. Silvana Ivančić, dipl. oec.