Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 30.8.2013.

U petak, 30. kolovoza 2013. godine održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku Uprave Društva o povećanju temeljnog kapitala i stjecanju dionica Milenijum osiguranja a.d.o.