Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 3.7.2013.

U srijedu, 03. srpnja 2013. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija.

Nadzorni odbor razmotrio je i dao suglasnost na Odluku o osiguranju tražbine.