Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.03.2013.

U srijedu, 27. ožujka 2013. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. putem konzultacija. 

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku o izboru člana organa društva članice Grupe CROATIA osiguranje.