Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 11.01.2013.

U petak, 11. siječnja 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluku o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.