Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 21.02.2013.

U četvrtak, 21. veljače 2013. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor primio je Informaciju o poslovanju za razdoblje I.-XII. 2012. godine. Također, Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o radu unutarnje revizije za razdoblje od I.-XII. 2012., i usvojio Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2013. godinu i Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2013. – 2016. godine.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.