Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.07.2012.-2

U petak, 27. srpnja 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je još jedna sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Na sjednici je Nadzorni odbor imenovao nove članove Uprave g. Krešimira Starčevića i g. Ivana Fabijančića, koji će stupiti na dužnost kada dobiju rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o davanju suglasnosti za obavljanje poslova predsjednika Uprave i člana Uprave u osiguravajućem društvu.