Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.07.2012.

U petak, 27. srpnja 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o poslovanju Društva za razdoblje I-VI/2012. godine s projekcijom rada Društva do 31.12.2012. godine.

Na održanoj sjednici Nadzorni odbor dao je suglasnost i na Odluku Uprave o sazivanju 37. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., kao i na pripadajuće Odluke.