Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 27.06.2012.

U srijedu, 27. lipnja 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Odluke o izboru članova organa društava članica Grupe CROATIA osiguranje.