Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 10.2.2012.

U petak, 10. veljače 2012. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Plan poslovanja CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu i primio Informaciju o poslovanju za razdoblje I.-XII. 2011. godine. Također, Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o radu unutarnje revizije za razdoblje od I.-XII. 2011., i usvojio Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2012. godinu i Strateški plan unutarnje revizije za razdoblje od 2012. – 2014. godine.