Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. - 01.12.2011.

U četvrtak, 1. prosinca 2011. godine, u prostorijama Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. 

Nadzorni odbor primio je na znanje Izvješće o portfelju CROATIA osiguranja d.d.