Održana 36. Glavna skupština Croatia osiguranja d.d. - 15.06.2012.

Zagreb, 15. lipnja 2012: U sjedištu Croatia osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 36. Glavna skupština Croatia osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 36. Glavnu skupštinu, koji je objavljen u  Narodnim novinama br. 50 od 02. svibnja  2012. godine, na Internet stranicama Zagrebačke burze, na Internet stranicama Društva, na Internet stranicama HANFA-e te na Internet stranicama HINA-e.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 259.342 glasova/dionica, što predstavlja 81,98% temeljnog kapitala.  

Glavna skupština razmatrala je Godišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano  godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. Razmatralo se i izvješće Nadzornog odbora te Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Usvojene su sljedeće odluke koje su bile na dnevnom redu 36. Glavne skupštine, u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu:

Odluka o upotrebi dobiti za  2011. godinu, Odluka o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d., Odluka o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d., Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., Odluka o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U Nadzorni odbor Croatia osiguranja imenovani su Mladen Blažević, Vesna Trnokop – Tanta,  prof.dr.sc. Josip Tica, prof.dr.sc. Petar Miladin i Đurđa Hunjet.