Održana 35. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. - 08.07.2011.

Zagreb, 8. srpnja 2011: U sjedištu CROATIA osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 35. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 34. Glavnu skupštinu, koji je objavljen: u Narodnim novinama br. 55 od 18. svibnja  2011., na Internet stranicama Zagrebačke burze, na Internet stranicama Društva, na Internet stranicama HANFA-e te na Internet stranicama HINA-e.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 255.600 glasova/dionica, što predstavlja 80,7971% temeljnog kapitala.  

Glavna skupština razmatrala je Godišnje izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano  godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. Razmatralo se i izvješće Nadzornog odbora, te Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Natpolovičnom većinom su usvojene sve odluke koje su bile na dnevnom redu 35. Glavne skupštine u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu a to su:

  1. a) Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za  2010. godinu

    b) Donošenje Odluke o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d

    c) Donošenje Odluke o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

  2. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2011. godinu