Održana 33. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja u Zagrebu, Miramarska22 održana je 33. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kakoje objavljen u pozivu za 33. Glavnu skupštinu, koji je objavljen: u  Narodnim novinama br. 84 od 07. srpnja 2010.,na Internet stranicama Zagrebačke burze, na Internet stranicama Društva, naInternet stranicama HANFA-e te na Internet stranicama HINA-e.

Na Glavnoj skupštini je sudjelovalo 7 dioničara koji raspolažu s 260.667 glasova, a što iznosi 82,39% ukupnih glasova.

Glavna skupština razmotrila je Godišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano  godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. Razmotreno je i  izvješće Nadzornog odbora  kao i Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu  i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Velikom većinom glasova donesene su sve odluke koje su bile na dnevnom redu 33. Glavne skupštine u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu a to su: Odluka o upotrebi dobiti za  2009. godinu, Odluka o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d., Odluka o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d. te Odluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu.