Održana 11. sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Dana 14.07.2009. godine održana je 11. sjednica Nadzornog odbora Croatia osiguranja d.d. na kojoj je jednoglasno donesena Odluka o imenovanju predsjednika Uprave Croatia osiguranja d.d.

Navedenom Odlukom imenuje se g. Hrvoje Vojković predsjednikom Uprave Croatia osiguranja d.d. Sukladno odredbama Zakona o osiguranju Nadzorni odbor uputio je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga zahtjev za izdavanjem odobrenja za imenovanje Hrvoja Vojkovića za predsjednika Uprave Croatia osiguranja d.d.

Na istoj sjednici NO utvrđeno je da će gđa Ljerka Šeparović istekom mandata prestati biti član Uprave Croatia osiguranja d.d.