Odluke 45. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 19. lipnja 2018. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 412.888  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,08 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

 

  • Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini
  • Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
  • Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 27. lipnja 2018. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 26. lipnja 2018. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 18. srpnja 2018. godine (payment date).

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje