Odluke 44. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. i informacija o konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilnika Zagrebačke burze, obavještavamo da je 19. travnja 2018. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

 

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 412.888  glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,08 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je Odluku o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

 

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. bit će održana u najkraćem mogućem roku, o čemu ćemo informirati javnost.

 

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Dokumenti za preuzimanje